Index

93 HOLDING AS

Orgnr: 921360517

adresse: Herslebs gate 2G

organisasjonsnummer

921360517

navn

93 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-09-07

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Herslebs gate 2G"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0561", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-08-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921360517

navn

93 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Herslebs gate 2G

forradrpostnr

0561

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.09.2018

stiftelsesdato

27.08.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

921360517

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2379383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 48539, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 18180}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30359}}, "journalnr": "2021426104", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921360517"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 48539, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 61816}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -13277}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 48539}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6950}, "driftsresultat": -6950, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6950}}]

Reserver mot visning?