Index

95 HOLDING AS

Orgnr: 925243566

adresse: Grüners gate 12A

organisasjonsnummer

925243566

navn

95 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grüners gate 12A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0552", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-06-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925243566

navn

95 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grüners gate 12A

forradrpostnr

0552

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.06.2020

stiftelsesdato

04.06.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925243566

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2402519, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 24430, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12430}}, "journalnr": "2021443308", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925243566"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24430, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5570}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 24430}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-06-04", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925333069 [navn] => 95 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925243566 [oppstartsdato] => 2020-06-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00fcners gate 12A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0552", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?