Index

99 % HOLDING AS

Orgnr: 991545034

adresse: c/o Terje Håkonsen, Admiral Børresens vei 6G

organisasjonsnummer

991545034

navn

99 % HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-14

naeringskode1

{"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Terje Håkonsen", "Admiral Børresens vei 6G"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-07-01

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991545034

navn

99 % HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Terje Håkonsen Admiral Børresens vei 6G

forradrpostnr

0286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

93.190

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2007

stiftelsesdato

01.07.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991545034

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2091783, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 854368, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 98842}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 755526}}, "journalnr": "2020842530", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991545034"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -5013422, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 103750}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5117172}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5867790, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29380}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5838410}}, "sumEgenkapitalGjeld": 854368}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1703583, "totalresultat": -1703583, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1438963}, "driftsresultat": -1438963, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -264621, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 480}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 265101}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1703583}}]

Reserver mot visning?