Index

993HJELP AS

Orgnr: 989467611

mobil: 99345357
adresse: Bjødnabeen 8

organisasjonsnummer

989467611

navn

993HJELP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bjødnabeen 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4031", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-02-09

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6830"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4079", "kommunenummer": "1103"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

989467611

navn

993HJELP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bjødnabeen 8

forradrpostnr

4031

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 6830

ppostnr

4079

ppoststed

STAVANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.03.2006

stiftelsesdato

09.02.2006

tlf

tlf_mobil

99345357

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

989467611

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 11850, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7683559, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1283805}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6399753}}, "journalnr": "2021136000", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "989467611"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5730237, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 750000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4980237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1953322, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1953322}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7683559}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 851664, "totalresultat": 851664, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10115007}, "driftsresultat": 1136765, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 11251772}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -35999, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 50100}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 86099}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1100766}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989563742 [navn] => 993HJELP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-03-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 989467611 [oppstartsdato] => 2006-02-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bju00f8dnabeen 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4031", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 6830"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4079", "kommunenummer": "1103"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?