Index

9TEN AS

Orgnr: 917525668

adresse: Asperudveien 67

organisasjonsnummer

917525668

navn

9TEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-15

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917525668

navn

9TEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Asperudveien 67

forradrpostnr

1255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.08.2016

stiftelsesdato

01.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917525668

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2180387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020951788", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917525668"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -186859, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -216859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 186859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 186859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -216859, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 266859}, "driftsresultat": -216859, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -216859}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917633878 [navn] => 9TEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-08-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917525668 [oppstartsdato] => 2016-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Asperudveien 67"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?