Index

9TIL4 AS

Orgnr: 923872027

adresse: c/o Kristoffer Tømmerbakke, Holtet 25

organisasjonsnummer

923872027

navn

9TIL4 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-22

naeringskode1

{"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kristoffer Tømmerbakke", "Holtet 25"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1368", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923872027

navn

9TIL4 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Kristoffer Tømmerbakke Holtet 25

forradrpostnr

1368

forradrpoststed

STABEKK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

59.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.11.2019

stiftelsesdato

30.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.03.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923872027

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2012441, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 62264, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 37830}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 24434}}, "journalnr": "2020756921", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923872027"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8221, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -21779}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 54043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54043}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 62264}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-10-30", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -21779, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21783}, "driftsresultat": -21783, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -21779}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924030895 [navn] => 9TIL4 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "59.200", "beskrivelse": "Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923872027 [oppstartsdato] => 2019-10-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Kristoffer Tu00f8mmerbakke", "Holtet 25"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "STABEKK", "postnummer": "1368", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?