Index

A 1 BYGGMESTER JOHAN AS

Orgnr: 977250293

tlf: 22 64 64 22
adresse: Kabelgata 19

organisasjonsnummer

977250293

navn

A 1 BYGGMESTER JOHAN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kabelgata 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

977250293

navn

A 1 BYGGMESTER JOHAN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kabelgata 19

forradrpostnr

0580

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.02.1997

stiftelsesdato

20.01.1997

tlf

22 64 64 22

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

977250293

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2141527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 818972, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 519914}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 299058}}, "journalnr": "2020890058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "977250293"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 656893, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 256893}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 162079, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 162079}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 818972}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -561609, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1277949}, "driftsresultat": -553578, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 724370}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8031, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 225}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8256}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -561609}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977253632 [navn] => A 1 BYGGMESTER JOHAN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 977250293 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kabelgata 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0580", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?