Index

A A EIENDOM AS

Orgnr: 997329120

mobil: 913 69 545
adresse: Finstadvegen 441

organisasjonsnummer

997329120

navn

A A EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-09-23

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Finstadvegen 441"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-09-03

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

997329120

navn

A A EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Finstadvegen 441

forradrpostnr

2080

forradrpoststed

EIDSVOLL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

69.201

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.09.2011

stiftelsesdato

03.09.2011

tlf

tlf_mobil

913 69 545

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

997329120

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2113793, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18683946, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16111526}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2572420}}, "journalnr": "2020866159", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997329120"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8165903, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 6965055}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1200847}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10518043, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5116132}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5401911}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18683946}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 205557, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 192935}, "driftsresultat": 381648, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 574583}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -117963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 134031}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 251994}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 263685}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916445741 [navn] => A A EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 997329120 [oppstartsdato] => 2014-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Finstadvegen 441"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?