Index

A & A POOL AS

Orgnr: 913381742

adresse: Trondheimsveien 740

organisasjonsnummer

913381742

navn

A & A POOL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 740"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913381742

navn

A & A POOL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Trondheimsveien 740

forradrpostnr

1481

forradrpoststed

HAGAN

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2014

stiftelsesdato

11.03.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

913381742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2526127, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6247555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 411058}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5836497}}, "journalnr": "2021500202", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913381742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4385457, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4185457}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1862098, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1835062}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 27036}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6247555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2062289, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5493385}, "driftsresultat": 2600317, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8093702}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43843, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 54367}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10523}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2644160}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913502485 [navn] => A & A POOL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-04-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913381742 [oppstartsdato] => 2014-04-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Trondheimsveien 740"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?