Index

A & A SALTE KYLLINGOPPDRETT AS

Orgnr: 921996144

adresse: Saltevegen 370

organisasjonsnummer

921996144

navn

A & A SALTE KYLLINGOPPDRETT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettårige vekster ellers"}

antallAnsatte

19

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Saltevegen 370"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "ORRE", "postnummer": "4343", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921996144

navn

A & A SALTE KYLLINGOPPDRETT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Saltevegen 370

forradrpostnr

4343

forradrpoststed

ORRE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

01.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.01.2019

stiftelsesdato

15.12.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

19

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

921996144

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2460507, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13404159, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1239332}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12164827}}, "journalnr": "2021431532", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921996144"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3922819, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 489430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3433389}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9481340, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9481340}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13404159}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3640900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26682963}, "driftsresultat": 4695829, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 31378792}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -28008, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38372}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 66380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 4667821}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 978458327 [navn] => A & A SALTE KYLLINGOPPDRETT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-07-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "01.190", "beskrivelse": "Dyrking av ettu00e5rige vekster ellers"} [antallAnsatte] => 19 [overordnetEnhet] => 921996144 [oppstartsdato] => 1970-09-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Saltevegen 370"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "ORRE", "postnummer": "4343", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?