Index

A ADMINISTRADORA COLONIAL SA

Orgnr: 988966924

tlf: 22 19 45 00
adresse: Slemdalsveien 70A

organisasjonsnummer

988966924

navn

A ADMINISTRADORA COLONIAL SA

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-05-30

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slemdalsveien 70A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0370", "kommunenummer": "0301"}

maalform

Bokmål

links

[]

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 173 Vinderen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0319", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988966924

navn

A ADMINISTRADORA COLONIAL SA

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Slemdalsveien 70A

forradrpostnr

0370

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 173 Vinderen

ppostnr

0319

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

N

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2006

stiftelsesdato

tlf

22 19 45 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

988966924

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 922059, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 878386}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 43673}}, "journalnr": "2021435664", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "NUF", "organisasjonsnummer": "988966924"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 770054, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 770054}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 152005}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 922059}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -239010, "totalresultat": -239010, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 281633}, "driftsresultat": -281633, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1050, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1050}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -282683}}]

Reserver mot visning?