Index

A Amundsen Skotøyforretning AS

Orgnr: 910145487

tlf: 35 52 34 43
adresse: Liegata 7

organisasjonsnummer

910145487

navn

A Amundsen Skotøyforretning AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotøy"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liegata 7"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3717", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1965-12-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

910145487

navn

A Amundsen Skotøyforretning AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liegata 7

forradrpostnr

3717

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.721

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

12.12.1965

tlf

35 52 34 43

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

910145487

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1847680, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20278829, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12265465}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8013364}}, "journalnr": "2020571829", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "910145487"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5572053, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": -2100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7672053}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14706776, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11459424}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3247352}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20278829}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1434763, "totalresultat": -1434763, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17822156}, "driftsresultat": -502315, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 17319841}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -932448, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 273194}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1205642}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1434763}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 880624512 [navn] => HERKULES EURO SKO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-03-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 910145487 [oppstartsdato] => 1996-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulefossvegen 32"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3730", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 971657545 [navn] => AMUNDSEN A SKOTØYFORRETNING [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 910145487 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Liegata 7"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3717", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #3

Array ( [organisasjonsnummer] => 995576929 [navn] => SHOEDAY HERKULES [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-06-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.721", "beskrivelse": "Butikkhandel med skotu00f8y"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 910145487 [oppstartsdato] => 2008-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulefossvegen 32"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3730", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?