Index

A ANDÅS HOLDING AS

Orgnr: 925929611

adresse: Brattvoll platå 16

organisasjonsnummer

925929611

navn

A ANDÅS HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-11-10

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brattvoll platå 16"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEIT", "postnummer": "4658", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-08-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925929611

navn

A ANDÅS HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brattvoll platå 16

forradrpostnr

4658

forradrpoststed

TVEIT

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.11.2020

stiftelsesdato

24.08.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

925929611

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2079975, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2079975}}, "journalnr": "2021350915", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925929611"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1639405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 340808}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1298597}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 440570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 440570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2079975}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-08-24", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1728597, "totalresultat": 1728597, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25}, "driftsresultat": -25, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1728622, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1728622}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1728597}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926159356 [navn] => A ANDÅS HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 925929611 [oppstartsdato] => 2020-08-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brattvoll platu00e5 16"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEIT", "postnummer": "4658", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?