Index

A ANDERSEN HOLDING AS

Orgnr: 914787920

adresse: Kollbulia 7

organisasjonsnummer

914787920

navn

A ANDERSEN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kollbulia 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MORVIK", "postnummer": "5124", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914787920

navn

A ANDERSEN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kollbulia 7

forradrpostnr

5124

forradrpoststed

MORVIK

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914787920

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257691, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 720119, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 666670}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53449}}, "journalnr": "2021272508", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914787920"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 153449, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 17459}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 135990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 566670, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 566670}}, "sumEgenkapitalGjeld": 720119}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 145167, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4853}, "driftsresultat": -4853, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 150019, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 150019}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 145167}}]

Reserver mot visning?