Index

A ANDERSEN MASKIN AS

Orgnr: 913631862

mobil: 916 71 600
adresse: Timrehaugvegen 98

organisasjonsnummer

913631862

navn

A ANDERSEN MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-27

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Timrehaugvegen 98"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-02-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913631862

navn

A ANDERSEN MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Timrehaugvegen 98

forradrpostnr

3580

forradrpoststed

GEILO

forradrkommnr

3044

forradrkommnavn

HOL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2014

stiftelsesdato

27.02.2014

tlf

tlf_mobil

916 71 600

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913631862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319989, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38555, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 55265}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -16710}}, "journalnr": "2021368250", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913631862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -64868, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -94868}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 103423, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26898}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 76525}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38555}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -34049, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13029}, "driftsresultat": -13029, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -21020, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21021}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -34049}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913696115 [navn] => A ANDERSEN MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913631862 [oppstartsdato] => 2014-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Timrehaugvegen 98"], "kommune": "HOL", "landkode": "NO", "poststed": "GEILO", "postnummer": "3580", "kommunenummer": "3044"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?