Index

A & B JERNVARE AS

Orgnr: 947803476

tlf: 62 53 06 33
adresse: Østregate 32

organisasjonsnummer

947803476

navn

A & B JERNVARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.522", "beskrivelse": "Butikkhandel med jernvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østregate 32"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1988-05-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

947803476

navn

A & B JERNVARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østregate 32

forradrpostnr

2317

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.522

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.05.1988

tlf

62 53 06 33

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.12.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

947803476

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2232623, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3433107, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3433107}}, "journalnr": "2021234869", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "947803476"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2387408, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1987408}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1045699, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 474038}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 571661}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3433107}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58390, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4115611}, "driftsresultat": 75727, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4191337}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -885, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5875}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6760}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 74842}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972140171 [navn] => A & B JERNVARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.522", "beskrivelse": "Butikkhandel med jernvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 947803476 [oppstartsdato] => 1988-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stregate 32"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2317", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?