Index

A & B MALERARBEID BERGEN

https://www.abmalerarbeid.com

Orgnr: 919658673

webside: www.abmalerarbeid.com
adresse: Zsolt utca 25

organisasjonsnummer

919658673

navn

A & B MALERARBEID BERGEN

organisasjonsform

{"kode": "NUF", "links": [], "beskrivelse": "Norskregistrert utenlandsk foretak"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-02

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Ungarn", "adresse": ["Zsolt utca 25"], "landkode": "HU", "poststed": "8000 SZEKESFEHERVAR"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

hjemmeside

www.abmalerarbeid.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

919658673

navn

A & B MALERARBEID BERGEN

organisasjonsform

NUF

forretningsadr

Zsolt utca 25

forradrpostnr

forradrpoststed

8000 SZEKESFEHERVAR

forradrkommnr

forradrkommnavn

forradrland

Ungarn

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.11.2017

stiftelsesdato

tlf

tlf_mobil

url

www.abmalerarbeid.com

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919658673

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1467998, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2019924878", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "NUF", "organisasjonsnummer": "919658673"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 0, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 167353, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 318646}, "driftsresultat": 167353, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 485999}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 167353}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919908203 [navn] => A & B MALERARBEID BERGEN [organisasjonsform] => {"kode": "AAFY", "links": [], "beskrivelse": "Virksomhet til ikke-nu00e6ringsdrivende person"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919658673 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Ungarn", "adresse": ["Zsolt utca 25"], "landkode": "HU", "poststed": "8000 SZEKESFEHERVAR"} [links] => [] [hjemmeside] => www.abmalerarbeid.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?