Index

A B MARINE AS

Orgnr: 994871048

adresse: Leangbukta 52

organisasjonsnummer

994871048

navn

A B MARINE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-12-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og båter"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Leangbukta 52"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VETTRE", "postnummer": "1392", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-11-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

994871048

navn

A B MARINE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Leangbukta 52

forradrpostnr

1392

forradrpoststed

VETTRE

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.150

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.12.2009

stiftelsesdato

26.11.2009

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

994871048

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2184733, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8489778, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2489671}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6000107}}, "journalnr": "2020932364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "994871048"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2746519, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2646519}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5743259, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2368216}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3375043}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8489778}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 75438, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18977917}, "driftsresultat": 240839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19218756}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -144123, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 688}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 144811}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 96716}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 894881542 [navn] => A B MARINE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.150", "beskrivelse": "Reparasjon og vedlikehold av skip og bu00e5ter"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 994871048 [oppstartsdato] => 2009-11-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Leangbukta 52"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "VETTRE", "postnummer": "1392", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?