Index

A B REKNESKAP AS

Orgnr: 916598416

adresse: Bonangergata 6

organisasjonsnummer

916598416

navn

A B REKNESKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bonangergata 6"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2016-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 93"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5701", "kommunenummer": "4621"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916598416

navn

A B REKNESKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bonangergata 6

forradrpostnr

5700

forradrpoststed

VOSS

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 93

ppostnr

5701

ppoststed

VOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.2016

stiftelsesdato

01.01.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.04.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

916598416

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2358091, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2618649, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2605249}}, "journalnr": "2021289336", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916598416"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 838725, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 808725}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1779923, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1779923}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2618649}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 319469, "totalresultat": 319469, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3560078}, "driftsresultat": 414487, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3974564}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1750, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2294}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 544}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 416237}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916662025 [navn] => A B REKNESKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 916598416 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bonangergata 6"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5700", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 93"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "VOSS", "postnummer": "5701", "kommunenummer": "4621"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?