Index

A B T HOLDING AS

Orgnr: 923739459

adresse: Longholsvegen 35

organisasjonsnummer

923739459

navn

A B T HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-11-01

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Longholsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923739459

navn

A B T HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Longholsvegen 35

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.11.2019

stiftelsesdato

02.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923739459

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2330443, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3029554, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3000000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 29554}}, "journalnr": "2021381684", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923739459"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20999, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -9001}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3008555, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3008555}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3029554}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -457, "totalresultat": -457, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 464}, "driftsresultat": -464, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -457}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923862420 [navn] => A B T HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 923739459 [oppstartsdato] => 2019-10-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Longholsvegen 35"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?