Index

A&B TRAFIKKSKOLE AS

Orgnr: 815267672

adresse: Nadderudveien 12B

id

8179

organisasjonsnummer

815267672

navn

A&B TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-20

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudveien 12B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815267672

navn

A&B TRAFIKKSKOLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nadderudveien 12B

forradrpostnr

1357

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.04.2015

stiftelsesdato

16.03.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815267672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2011825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 0, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020756021", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815267672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -86809, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -116809}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 86809, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 86809}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 0}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6900}, "driftsresultat": -6900, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6900}}]

Reserver mot visning?