Index

A BAKKE AS

Orgnr: 990550727

mobil: 41547723
adresse: Kykkelsrudveien 63

organisasjonsnummer

990550727

navn

A BAKKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-12-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kykkelsrudveien 63"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1815", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-11-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990550727

navn

A BAKKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kykkelsrudveien 63

forradrpostnr

1815

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.990

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.12.2006

stiftelsesdato

15.11.2006

tlf

tlf_mobil

41547723

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990550727

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 4004, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 319274, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 319274}}, "journalnr": "2021127877", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990550727"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 307555, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 243576}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 63979}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11719, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11719}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 319274}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25513, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27657}, "driftsresultat": 25243, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 52900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 270, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 270}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25513}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 890596932 [navn] => A BAKKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-12-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.990", "beskrivelse": "Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990550727 [oppstartsdato] => 2006-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kykkelsrudveien 63"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1815", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?