Index

A BETTER WORLD (NGO)

https://giitu.org

Orgnr: 915835732

mobil: 408 05 483
webside: giitu.org
adresse: c/o Ingvill Ytreland, Heierstuveien 21

organisasjonsnummer

915835732

navn

A BETTER WORLD (NGO)

organisasjonsform

{"kode": "FLI", "links": [], "beskrivelse": "Forening/lag/innretning"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-08-27

naeringskode1

{"kode": "94.991", "beskrivelse": "Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ingvill Ytreland", "Heierstuveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0880", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "7000", "beskrivelse": "Ideelle organisasjoner"}

registrertIFrivillighetsregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-19

hjemmeside

giitu.org

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

915835732

navn

A BETTER WORLD (NGO)

organisasjonsform

FLI

forretningsadr

c/o Ingvill Ytreland Heierstuveien 21

forradrpostnr

0880

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

N

regimva

N

nkode1

94.991

nkode2

nkode3

sektorkode

7000

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

J

regdato

27.08.2015

stiftelsesdato

19.08.2015

tlf

tlf_mobil

408 05 483

url

giitu.org

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

915835732

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2178523, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 113182, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 113182}}, "journalnr": "2020924220", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "FLI", "organisasjonsnummer": "915835732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 113182, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 113182}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 113182}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -134053, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 241875}, "driftsresultat": -133515, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 108360}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -538, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 130}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 668}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -134053}}]

Reserver mot visning?