Index

A BIGOM DESIGN AS

Orgnr: 911891395

adresse: Steinneset 17

organisasjonsnummer

911891395

navn

A BIGOM DESIGN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-27

naeringskode1

{"kode": "71.112", "beskrivelse": "Arkitekttjenester vedrørende byggverk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Steinneset 17"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5200", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

911891395

navn

A BIGOM DESIGN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Steinneset 17

forradrpostnr

5200

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

71.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.05.2013

stiftelsesdato

29.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

911891395

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2006151, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2353314, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 924225}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1429089}}, "journalnr": "2020748928", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911891395"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1582477, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 238821}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1343656}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 770837, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 770837}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2353314}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 38137, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100464}, "driftsresultat": -80068, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 20396}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 118204, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 128518}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10314}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 38137}}]

Reserver mot visning?