Index

A BIL AS

Orgnr: 993020230

mobil: 90045047
adresse: Brobekkveien 52

organisasjonsnummer

993020230

navn

A BIL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-09-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 52"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0598", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-08-21

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 60 Vollebekk"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0516", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

993020230

navn

A BIL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brobekkveien 52

forradrpostnr

0598

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 60 Vollebekk

ppostnr

0516

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.09.2008

stiftelsesdato

21.08.2008

tlf

tlf_mobil

90045047

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

993020230

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2115351, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 649199, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 69853}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 579346}}, "journalnr": "2020868885", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "993020230"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1158375, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1258375}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1807574, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1162608}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 644967}}, "sumEgenkapitalGjeld": 649199}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -149062, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3784294}, "driftsresultat": -143311, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3640983}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5751, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 68}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5819}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -149062}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993058807 [navn] => A BIL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 993020230 [oppstartsdato] => 2008-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 52"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0598", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 60 Vollebekk"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0516", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?