Index

A BILUTLEIE AS

Orgnr: 918148302

adresse: Grudevegen 2

organisasjonsnummer

918148302

navn

A BILUTLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-12-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grudevegen 2"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-11-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918148302

navn

A BILUTLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grudevegen 2

forradrpostnr

4351

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.12.2016

stiftelsesdato

25.11.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918148302

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1799448, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4271702, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3801251}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 470452}}, "journalnr": "2020529097", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918148302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 81524, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18476}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4190178, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 404957}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3785221}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4271702}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19447, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1993254}, "driftsresultat": 258902, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2252156}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -233969, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8352}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 242321}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 24933}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918293698 [navn] => A BILUTLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.110", "beskrivelse": "Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918148302 [oppstartsdato] => 2016-11-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grudevegen 2"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4351", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?