Index

A & BIRGER LUNKE AS

Orgnr: 914046491

tlf: 62 43 22 70
mobil: 901 09 785
adresse: Storgata 7

organisasjonsnummer

914046491

navn

A & BIRGER LUNKE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2408", "kommunenummer": "3420"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1963-12-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østenåslia 15"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

914046491

navn

A & BIRGER LUNKE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 7

forradrpostnr

2408

forradrpoststed

ELVERUM

forradrkommnr

3420

forradrkommnavn

ELVERUM

forradrland

Norge

postadresse

Østenåslia 15

ppostnr

1344

ppoststed

HASLUM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.129

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

16.12.1963

tlf

62 43 22 70

tlf_mobil

901 09 785

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

21.08.2014

regnskap

regnskap #0

orgnr

914046491

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2312387, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3321216, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1701878}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1619338}}, "journalnr": "2021358005", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914046491"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2196661, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2571536}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -374875}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1124555, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1124555}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3321216}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 280166, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1399712}, "driftsresultat": -373850, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1025862}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 654017, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 654501}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 484}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 280166}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913920031 [navn] => A & BIRGER LUNKE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.129", "beskrivelse": "Annen teknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 914046491 [oppstartsdato] => 2014-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 7"], "kommune": "ELVERUM", "landkode": "NO", "poststed": "ELVERUM", "postnummer": "2408", "kommunenummer": "3420"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stenu00e5slia 15"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HASLUM", "postnummer": "1344", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?