Index

A BIRKEDAL & SØNNER AS

Orgnr: 976547780

tlf: 51 55 72 55
mobil: 98291995
adresse: Hognes gate 25

organisasjonsnummer

976547780

navn

A BIRKEDAL & SØNNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-06-28

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hognes gate 25"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "HAFRSFJORD", "postnummer": "4041", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

976547780

navn

A BIRKEDAL & SØNNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hognes gate 25

forradrpostnr

4041

forradrpoststed

HAFRSFJORD

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.06.1996

stiftelsesdato

19.06.1996

tlf

51 55 72 55

tlf_mobil

98291995

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

976547780

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 36178, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 314633, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 250000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 64633}}, "journalnr": "2021161450", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "976547780"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 305481, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 105481}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9152, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2617}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6535}}, "sumEgenkapitalGjeld": 314633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4649, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8847}, "driftsresultat": -6047, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2800}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -81, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 81}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5965}}]

Reserver mot visning?