Index

A BIRKELAND TRAPPESNEKKERI AS

Orgnr: 975960463

tlf: 56 37 40 74
adresse: Radøyvegen 1919

organisasjonsnummer

975960463

navn

A BIRKELAND TRAPPESNEKKERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-12-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Radøyvegen 1919"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "MANGER", "postnummer": "5936", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1995-06-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

975960463

navn

A BIRKELAND TRAPPESNEKKERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Radøyvegen 1919

forradrpostnr

5936

forradrpoststed

MANGER

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.232

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.12.1995

stiftelsesdato

30.06.1995

tlf

56 37 40 74

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

28.04.2008

regnskap

regnskap #0

orgnr

975960463

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81510, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1200651, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 392400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 808251}}, "journalnr": "2021215920", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "975960463"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 226193, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 126193}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 974458, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 271697}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 702762}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1200651}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 185426, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 885351}, "driftsresultat": 203388, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1088739}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17962, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 300}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 185426}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972674710 [navn] => A BIRKELAND TRAPPESNEKKERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.232", "beskrivelse": "Produksjon av bygningsartikler"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 975960463 [oppstartsdato] => 1986-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Radu00f8yvegen 1919"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "MANGER", "postnummer": "5936", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "MANGER", "postnummer": "5936", "kommunenummer": "4631"} [datoEierskifte] => 1995-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?