Index

A BITE OF NORWAY AS

Orgnr: 919310723

adresse: Tjyrudalen 2

organisasjonsnummer

919310723

navn

A BITE OF NORWAY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tjyrudalen 2"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "FÅVANG", "postnummer": "2634", "kommunenummer": "3439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919310723

navn

A BITE OF NORWAY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tjyrudalen 2

forradrpostnr

2634

forradrpoststed

FÅVANG

forradrkommnr

3439

forradrkommnavn

RINGEBU

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.07.2017

stiftelsesdato

20.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919310723

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1701030, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 371305, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 242247}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 129057}}, "journalnr": "2020421358", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919310723"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 52506, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 22506}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 318799, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5039}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 313759}}, "sumEgenkapitalGjeld": 371305}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14456, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 706412}, "driftsresultat": 5304, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 711716}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -23825, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 227}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 24051}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18521}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919403527 [navn] => A BITE OF NORWAY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 919310723 [oppstartsdato] => 2017-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tjyrudalen 2"], "kommune": "RINGEBU", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00c5VANG", "postnummer": "2634", "kommunenummer": "3439"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?