Index

A BJØRNSTAD AS

Orgnr: 931260553

tlf: 62 52 36 44
adresse: Mågårdvegen 75

organisasjonsnummer

931260553

navn

A BJØRNSTAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mågårdvegen 75"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "ROMEDAL", "postnummer": "2334", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1980-12-05

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

931260553

navn

A BJØRNSTAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mågårdvegen 75

forradrpostnr

2334

forradrpoststed

ROMEDAL

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

05.12.1980

tlf

62 52 36 44

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

931260553

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2584655, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5528297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5079137}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 449160}}, "journalnr": "2021571630", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "931260553"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2282490, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 975000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1307490}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3245807, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 240064}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3005743}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5528297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -783009, "totalresultat": -783009, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1877053}, "driftsresultat": -488228, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1388825}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -294781, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3494}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 298275}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -783009}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985101205 [navn] => A BJØRNSTAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2002-11-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 931260553 [oppstartsdato] => 2000-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00e5gu00e5rdvegen 75"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "ROMEDAL", "postnummer": "2334", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?