Index

A BRAUT INVEST I AS

Orgnr: 991996842

adresse: Bolignummer B6 H0101, Lervigbrygga 128

organisasjonsnummer

991996842

navn

A BRAUT INVEST I AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-01-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bolignummer B6 H0101", "Lervigbrygga 128"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-09-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991996842

navn

A BRAUT INVEST I AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bolignummer B6 H0101 Lervigbrygga 128

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.01.2008

stiftelsesdato

24.09.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991996842

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2494483, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4054797, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4054797}}, "journalnr": "2021543926", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991996842"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4019259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3919259}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 35539, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 35058}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 481}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4054797}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 268072, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11822}, "driftsresultat": -11822, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 281639, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 283174}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1535}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 269818}}]

Reserver mot visning?