Index

A BRODTKORBS HANDEL AS

Orgnr: 931134094

organisasjonsnummer

931134094

navn

A BRODTKORBS HANDEL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1933-12-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o von Koss", "Elisenbergveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

931134094

navn

A BRODTKORBS HANDEL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

9775

forradrpoststed

GAMVIK

forradrkommnr

5439

forradrkommnavn

GAMVIK

forradrland

Norge

postadresse

c/o von Koss Elisenbergveien 32

ppostnr

0265

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

08.12.1933

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

931134094

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 6618, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2054494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1994494}}, "journalnr": "2021130580", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "931134094"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1788539, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1688539}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 265955, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 219010}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 46945}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2054494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 581290, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 28925}, "driftsresultat": 624880, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 653805}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 94034, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96400}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2366}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 718914}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926987658 [navn] => A BRODTKORBS HANDEL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 931134094 [oppstartsdato] => 2021-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "GAMVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GAMVIK", "postnummer": "9775", "kommunenummer": "5439"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o von Koss", "Elisenbergveien 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0265", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?