Index

A BYGG AS

Orgnr: 919829168

adresse: Bygdøy allé 21

organisasjonsnummer

919829168

navn

A BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-11-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 116 Økern"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0509", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

919829168

navn

A BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 21

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 116 Økern

ppostnr

0509

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

01.11.2017

stiftelsesdato

25.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919829168

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2198065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2530, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2530}}, "journalnr": "2020959191", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919829168"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -40535, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -70535}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 43065, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 43065}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2530}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3852, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3852}, "driftsresultat": -3852, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3852}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819906432 [navn] => A BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 919829168 [oppstartsdato] => 2017-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 116 u00d8kern"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0509", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?