Index

A BYGG & BAD AS

Orgnr: 820915992

adresse: Ringgata 31C

organisasjonsnummer

820915992

navn

A BYGG & BAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ringgata 31C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1723", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

820915992

navn

A BYGG & BAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ringgata 31C

forradrpostnr

1723

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.330

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.05.2018

stiftelsesdato

18.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

820915992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2263093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 785021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14441}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 770580}}, "journalnr": "2021280794", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "820915992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 483631, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 453631}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 301391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 301087}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 304}}, "sumEgenkapitalGjeld": 785021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 149826, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1290361}, "driftsresultat": 199695, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1490056}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 273, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 366}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 93}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 199968}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920927440 [navn] => A BYGG & BAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-05-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.330", "beskrivelse": "Gulvlegging og tapetsering"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 820915992 [oppstartsdato] => 2018-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ringgata 31C"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1723", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?