Index

A BYGG GRUPPEN AS

https://www.abygg.no

Orgnr: 943646198

webside: www.abygg.no
adresse: Ulvenveien 82E

organisasjonsnummer

943646198

navn

A BYGG GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulvenveien 82E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1987-03-13

hjemmeside

www.abygg.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

943646198

navn

A BYGG GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulvenveien 82E

forradrpostnr

0581

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

13.03.1987

tlf

tlf_mobil

url

www.abygg.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

943646198

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 56646, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 83009390, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 77141098}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5868292}}, "journalnr": "2021180440", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "943646198"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 72978141, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 63573585}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9404556}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 10031250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 10031250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 83009391}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 125064, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 76876}, "driftsresultat": -76876, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 237214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 237214}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 160338}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918207724 [navn] => A BYGG GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 943646198 [oppstartsdato] => 2015-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulvenveien 82E"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0581", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.abygg.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?