Index

A C HVOSLEF AS

Orgnr: 991606351

adresse: Langviksveien 25B

organisasjonsnummer

991606351

navn

A C HVOSLEF AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-21

naeringskode1

{"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Langviksveien 25B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-08-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991606351

navn

A C HVOSLEF AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Langviksveien 25B

forradrpostnr

0286

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.230

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.08.2007

stiftelsesdato

16.08.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

18.04.2011

regnskap

regnskap #0

orgnr

991606351

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 30304, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2080047, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 935073}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1144974}}, "journalnr": "2021155265", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991606351"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1118022, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1088022}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 962025, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 962025}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2080047}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1095246, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3742823}, "driftsresultat": 1137699, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4880522}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 222645, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 233281}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10636}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1360344}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 896639412 [navn] => A C HVOSLEF AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-03-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.230", "beskrivelse": "Tannhelsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 991606351 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Langviksveien 25B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0286", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?