Index

A C SMITH & CO AS

Orgnr: 879946492

tlf: 22 90 77 30
adresse: Jerikoveien 22

organisasjonsnummer

879946492

navn

A C SMITH & CO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1998-07-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "27.120", "beskrivelse": "Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler"}

antallAnsatte

29

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jerikoveien 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1067", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1998-03-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

879946492

navn

A C SMITH & CO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jerikoveien 22

forradrpostnr

1067

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

27.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.07.1998

stiftelsesdato

20.03.1998

tlf

22 90 77 30

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

29

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

879946492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2567605, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21411413, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2069415}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19341998}}, "journalnr": "2021552681", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "879946492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11524896, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 140000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11384896}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9886517, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9886517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21411413}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7799908, "totalresultat": 7799908, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 52319035}, "driftsresultat": 9701665, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 62020700}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 204432, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 204432}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 9906097}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971769548 [navn] => A C SMITH & CO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "27.120", "beskrivelse": "Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler"} [antallAnsatte] => 29 [overordnetEnhet] => 879946492 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Jerikoveien 22"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1067", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 1998-03-20 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?