Index

A CAPELLA AS

Orgnr: 988777773

mobil: 900 54 602
adresse: Nadderudveien 79

organisasjonsnummer

988777773

navn

A CAPELLA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-10-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "58.290", "beskrivelse": "Utgivelse av annen programvare"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudveien 79"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-10-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

988777773

navn

A CAPELLA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nadderudveien 79

forradrpostnr

1362

forradrpoststed

HOSLE

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

58.290

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.10.2005

stiftelsesdato

04.10.2005

tlf

tlf_mobil

900 54 602

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

03.04.2006

regnskap

regnskap #0

orgnr

988777773

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2309627, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6610871, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2599155}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4011716}}, "journalnr": "2021352695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "988777773"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3578174, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3478174}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3032697, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3011875}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20822}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6610871}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2899912, "totalresultat": 2899912, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1759968}, "driftsresultat": 40032, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1800000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2901058, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3061119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 160061}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2941090}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988783617 [navn] => A CAPELLA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-10-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "58.290", "beskrivelse": "Utgivelse av annen programvare"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 988777773 [oppstartsdato] => 2005-10-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudveien 79"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "HOSLE", "postnummer": "1362", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?