Index

A CARLSEN INVEST AS

Orgnr: 919511389

adresse: Austre Sagstadvegen 19

organisasjonsnummer

919511389

navn

A CARLSEN INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-09-04

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Austre Sagstadvegen 19"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "FANA", "postnummer": "5243", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-08-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919511389

navn

A CARLSEN INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Austre Sagstadvegen 19

forradrpostnr

5243

forradrpoststed

FANA

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.09.2017

stiftelsesdato

23.08.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

919511389

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81322, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 570398, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 550000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20398}}, "journalnr": "2021215548", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919511389"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 292286, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 267856}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 278112, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 8112}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 270000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 570398}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 279639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12299}, "driftsresultat": -12299, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 300050, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 300050}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 287751}}]

Reserver mot visning?