Index

A CASA TUA ANS

https://www.artepazza.no

Orgnr: 981477650

tlf: 22 46 63 77
webside: www.artepazza.no
adresse: Ullevålsveien 61

organisasjonsnummer

981477650

navn

A CASA TUA ANS

organisasjonsform

{"kode": "ANS", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2000-01-24

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ullevålsveien 61"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2000-01-10

hjemmeside

www.artepazza.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2017

Difi-opplysninger

orgnr

981477650

navn

A CASA TUA ANS

organisasjonsform

ANS

forretningsadr

Ullevålsveien 61

forradrpostnr

0171

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.01.2000

stiftelsesdato

10.01.2000

tlf

22 46 63 77

tlf_mobil

url

www.artepazza.no

regnskap

2017

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

981477650

siste

2017

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 787630, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 766148, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 340511}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 425638}}, "journalnr": "2019207304", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "ANS", "organisasjonsnummer": "981477650"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -498258, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -498258}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1264407, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1264407}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 766148}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2017-01-01", "tilDato": "2017-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 156639, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6413822}, "driftsresultat": 162584, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6576405}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5944, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6090}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 156639}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 887486212 [navn] => A CASA TUA ANS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-11-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 981477650 [oppstartsdato] => 2003-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ullevu00e5lsveien 61A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0171", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?