Index

A CHRISTENSEN ENGROS AS

Orgnr: 971095059

tlf: 67 59 28 50
adresse: Fossumveien 68

organisasjonsnummer

971095059

navn

A CHRISTENSEN ENGROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

antallAnsatte

11

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fossumveien 68"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-08-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

971095059

navn

A CHRISTENSEN ENGROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fossumveien 68

forradrpostnr

1359

forradrpoststed

EIKSMARKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

12.08.1994

tlf

67 59 28 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

11

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

971095059

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2181503, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 74145789, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10184779}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63961010}}, "journalnr": "2020925894", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "971095059"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 45895474, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8311995}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 37583479}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 28250315, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 26260258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1990057}}, "sumEgenkapitalGjeld": 74145789}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11458598, "totalresultat": 11458598, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 105749630}, "driftsresultat": 14838623, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 120588254}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -148115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1831}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 149946}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 14690509}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973047213 [navn] => CHRISTENSEN A ENGROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"} [antallAnsatte] => 11 [overordnetEnhet] => 971095059 [oppstartsdato] => 1994-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fossumveien 68"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "EIKSMARKA", "postnummer": "1359", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?