Index

A CONTO REGNSKAP AS

Orgnr: 991798374

tlf: 41 47 08 74
mobil: 980 82 983
adresse: Slependveien 48

organisasjonsnummer

991798374

navn

A CONTO REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-10-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Slependveien 48"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SLEPENDEN", "postnummer": "1341", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-09-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991798374

navn

A CONTO REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Slependveien 48

forradrpostnr

1341

forradrpoststed

SLEPENDEN

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.10.2007

stiftelsesdato

10.09.2007

tlf

41 47 08 74

tlf_mobil

980 82 983

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

991798374

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2414979, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1259353, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 66186}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1193167}}, "journalnr": "2021384258", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991798374"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 664267, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 564267}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 595086, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 594194}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 892}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1259353}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 306510, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2583086}, "driftsresultat": 398379, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2981465}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1608, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1954}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 346}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 399987}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 891862172 [navn] => A CONTO REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-10-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 991798374 [oppstartsdato] => 2007-10-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Slependveien 48"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SLEPENDEN", "postnummer": "1341", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?