Index

A DAY ON EARTH AS

Orgnr: 922820538

adresse: c/o Gudim, Vennersborgveien 7B

organisasjonsnummer

922820538

navn

A DAY ON EARTH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-05-29

naeringskode1

{"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gudim", "Vennersborgveien 7B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-04-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

922820538

navn

A DAY ON EARTH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Gudim Vennersborgveien 7B

forradrpostnr

0281

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

79.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.05.2019

stiftelsesdato

17.04.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

922820538

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416217, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63574}}, "journalnr": "2021391001", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "922820538"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 41081, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11081}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22494, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22494}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 40692, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 42685}, "driftsresultat": 43815, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 86500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43818}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923023143 [navn] => A DAY ON EARTH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-07-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "79.903", "beskrivelse": "Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangu00f8rvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 922820538 [oppstartsdato] => 2019-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Gudim", "Vennersborgveien 7B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0281", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?