Index

A & G BYGG OG EIENDOM AS

Orgnr: 916653905

adresse: Presteveien 156

organisasjonsnummer

916653905

navn

A & G BYGG OG EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-02-18

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Presteveien 156"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "RYKENE", "postnummer": "4821", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916653905

navn

A & G BYGG OG EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Presteveien 156

forradrpostnr

4821

forradrpoststed

RYKENE

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.02.2016

stiftelsesdato

01.01.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916653905

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2456787, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 864987, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 730560}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 134427}}, "journalnr": "2021500174", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916653905"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33756, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3756}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 831231, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29736}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 801495}}, "sumEgenkapitalGjeld": 864987}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -43254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10}, "driftsresultat": -10, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -43244, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 43252}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -43254}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916767595 [navn] => A & G BYGG OG EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-02-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916653905 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Presteveien 156"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "RYKENE", "postnummer": "4821", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?