Index

A JONASSEN AS

Orgnr: 877188922

mobil: 900 39 792
adresse: Rødhettestien 14B

id

57934

organisasjonsnummer

877188922

navn

A JONASSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rødhettestien 14B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4314", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1037"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4391", "kommunenummer": "1108"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877188922

navn

A JONASSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rødhettestien 14B

forradrpostnr

4314

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1037

ppostnr

4391

ppoststed

SANDNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.1997

stiftelsesdato

25.01.1997

tlf

tlf_mobil

900 39 792

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

15.11.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

877188922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2013661, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 930573, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 292446}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 638127}}, "journalnr": "2020758802", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877188922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 240910, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 140910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 689663, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 689663}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 930573}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -98299, "totalresultat": -98299, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2321750}, "driftsresultat": -85652, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2236098}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -67639, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 139958}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 207597}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -153291}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977194520 [navn] => A JONASSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 877188922 [oppstartsdato] => 1997-01-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8dhettestien 14B"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4314", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1037"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4391", "kommunenummer": "1108"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?