Index

A. M. E. N. INVEST AS

Orgnr: 814841472

adresse: Kalvehagen 32

id

7168

organisasjonsnummer

814841472

navn

A. M. E. N. INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-22

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalvehagen 32"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4634", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814841472

navn

A. M. E. N. INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalvehagen 32

forradrpostnr

4634

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.01.2015

stiftelsesdato

01.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814841472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2306527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1005459, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1003000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2459}}, "journalnr": "2021346397", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814841472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 793810, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 763810}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 211649, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 211649}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1005459}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1669, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1670}, "driftsresultat": -1670, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1669}}]

Reserver mot visning?