Index

A & N EIENDOM AS

Orgnr: 917965552

adresse: Hellebakken 19

organisasjonsnummer

917965552

navn

A & N EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-29

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellebakken 19"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4404", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917965552

navn

A & N EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hellebakken 19

forradrpostnr

4404

forradrpoststed

FLEKKEFJORD

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.10.2016

stiftelsesdato

13.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917965552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121741, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13971, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13971}}, "journalnr": "2020878737", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917965552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7455, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -22545}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6516, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6516}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13971}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2553, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2560}, "driftsresultat": -2560, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2553}}]

Reserver mot visning?