Index

A O GREVSTAD EIENDOM AS

Orgnr: 812084062

mobil: 916 65 468
adresse: Neumanns gate 2B

id

1266

organisasjonsnummer

812084062

navn

A O GREVSTAD EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Neumanns gate 2B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1979-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812084062

navn

A O GREVSTAD EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Neumanns gate 2B

forradrpostnr

5015

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1979

tlf

tlf_mobil

916 65 468

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.09.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812084062

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2041261, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 205835416, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 190277158}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 15558258}}, "journalnr": "2020790204", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812084062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21481744, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 337623}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 21144121}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 184353672, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 13294283}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 171059388}}, "sumEgenkapitalGjeld": 205835416}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10427539, "totalresultat": 10427539, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 16780075}, "driftsresultat": 4748720, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 21528795}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5287828, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12039431}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6751603}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10036548}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973749323 [navn] => A O GREVSTAD EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812084062 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Neumanns gate 2B"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5015", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?