Index

A & O LANGELAND AS

Orgnr: 839123922

tlf: 37 93 10 30
adresse: Alfred Uglands veg 2

organisasjonsnummer

839123922

navn

A & O LANGELAND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alfred Uglands veg 2"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1986-01-02

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

839123922

navn

A & O LANGELAND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alfred Uglands veg 2

forradrpostnr

4735

forradrpoststed

EVJE

forradrkommnr

4219

forradrkommnavn

EVJE OG HORNNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.430

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.01.1986

tlf

37 93 10 30

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

839123922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1768528, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3506357, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1389262}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2117094}}, "journalnr": "2020491845", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "839123922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2727299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2627299}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 779057, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37008}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 742049}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3506357}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57301, "totalresultat": 57301, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 71535}, "driftsresultat": 127115, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 198650}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -34138, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35047}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 69185}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 92977}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994408828 [navn] => A & O LANGELAND AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 839123922 [oppstartsdato] => 2009-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alfred Uglands veg 2"], "kommune": "EVJE OG HORNNES", "landkode": "NO", "poststed": "EVJE", "postnummer": "4735", "kommunenummer": "4219"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?